Hmoždinka rámová se šroubem

POPIS PRODUKTU:

Vhodná pro příčně děrované cihly, podélně děrované cihly, dutinové tvárnice, vápenopískové děrované cihly, pórobeton (plynobeton), plnou pemzu, beton, lehčený beton, vápenopískové plné cihly, plné cihly, plné přepalované cihly, pemzové plné cihly, pemzové dutinové tvárnice, přírodní kámen a další stavební hmoty s nízkou pevností tlaku.

Oblasti použití:

Fasády (nosná konstrukce ze dřeva): kotvení latí, trámů a rámů, převážně na vnějších stěnách staveb.

Fasády (nosná konstrukce z kovu): kotvení kovových konzol, držáků, nosných drážek na vnějších stěnách staveb.

Střecha: kotvení latí, trámů a fošen, např. na krajích střechy.

Částečně stejné použití jako na fasádách.

Ocelová konstrukce: kotvení úhelníků, kolejnic, profilů, rámů na vnitřní a vnější straně.

Vnitřní stavba: kotvení latí, trámů, kovových úhelníků apod., zejména uvnitř stavby.

Okna kotvení úhelníků a profilů pro přímou montáž oken nebo nosné konstrukce.

Ostatní stavební díla: kotvení různých dřevěných, plastových a kovových částí jako konzol topných těles, závěsných skří něk, stěnových kabelových drážek, regálů, příchytek izolačních materiálů a kolejnic pro tepelně izolační systémy (WDVS).

Doporučené zatížení v tahu:

Beton c16/20:

1590 kg

Plná cihla 50 MPa:

1430 kg

Dutá cihla 15 MPa:

430 kg

Pórobeton 2 MPa:

140 kg

Obj. číslo  Název  Velikost  D1 D2 L2 L1 Lmin Velikost hlavy / TORX Balení 
    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)   (ks)
80461080 Rámová hmoždinka FFs 10 × 80 mm s límcem a šroubem s 6hr. hlavou 10 × 80 10 7 80 89 70 13 / T40 50
80461100 Rámová hmoždinka FFs 10 × 100 mm s límcem a šroubem s 6hr. hlavou 10 × 100 10 7 100 109 70 13 / T40 25
80461120 Rámová hmoždinka FFs 10 × 120 mm s límcem a šroubem s 6hr. hlavou 10 × 120 10 7 120 129 70 13 / T40 25
80461140 Rámová hmoždinka FFs 10 × 140 mm s límcem a šroubem s 6hr. hlavou 10 × 140 10 7 140 149 70 13 / T40 25
80461160 Rámová hmoždinka FFs 10 × 160 mm s límcem a šroubem s 6hr. hlavou 10 × 160 10 7 160 169 70 13 / T40 25
80461200 Rámová hmoždinka FFs 10 × 200 mm s límcem a šroubem s 6hr. hlavou 10 × 200 10 7 200 209 70 13 / T40 25
80461240 Rámová hmoždinka FFs 10 × 240 mm s límcem a šroubem s 6hr. hlavou 10 × 240 10 7 240 249 70 13 / T40 25
80461300 Rámová hmoždinka FFs 10 × 300 mm s límcem a šroubem s 6hr. hlavou 10 × 300 10 7 300 309 70 13 / T40 25