Nové tarify dopravy od 02.01.2023

PŘIDÁNO: 01.06.2022

thumbnail of Tarif_dopravy_2023

Projekt: Inovace ve společnosti KOŇAŘÍK – závěsová technika a.s.

PŘIDÁNO: 26.08.2019

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010022

Popis projektu: cíle a výsledky projektu.

 

Stručný popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je inovace výrobního procesu a inovace produktu prostřednictvím pořízení nové válcovací linky. Tato bude sloužit k výrobě inovovaných děrovaných profilů a jejich příslušenství. Realizace projektu přispěje ke zvýšení počtu zákazníků, obratu a konkurenceschopnosti společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: Sociální podnik KOŇAŘÍK, s.r.o.

PŘIDÁNO: 26.08.2019

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000137

Příjemce dotace: Koňařík s.r.o.

Výzva: výzva č. 11 – Sociální podnikání pro SVL

Specifický cíl: 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání


Celkové náklady: 4 449 317,08 Kč

Dotace: 3 824 419,51 Kč

 

Stručný popis projektu:

Předmětem předkládaného projektu je nákup příslušného vybavení pro sociální podnik, vč. vysokozdvižného vozíku a dodávky. Žadatelem projektu je Martin Koňařík, který podniká v oblasti výroby a prodeje závěsové techniky, potrubních systémů, spojovacích a upevňovacích materiálů a hodlá svou činnost rozšířit o sady pro upevňování sanitární keramiky. V sociálním podniku bude nově zaměstnáno 11 osob z cílové skupiny, kterou jsou zdravotně, resp. tělesně postižené osoby. Projekt bude realizován v Ostravě - Heřmanicích.

 

Doba realizace projektu do 31. 12. 2017.

Nový katalog Koňařík

PŘIDÁNO: 26.08.2019

Vydali jsme nový katalog, již ke stažení na našich stránkách.

thumbnail of katalog_Konarik