O firmě KOŇAŘÍK

Čím se zabýváme

Potrubí a potrubní rozvody umožňují přepravu plynných a kapalných médií v různých prostředích a při rozdílných fyzikálních podmínkách. Všechny požadavky, které jsou na potrubí kladeny, přímo ovlivňují i způsob jeho kotvení.

Firma KOŇAŘÍK® závěsová technika je českým výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů. Zdánlivě úzké zaměření pouze na upevňování potrubních rozvodů však představuje rozsáhlý sortiment, který se skládá z cca přes 5000 skladových položek určených pro různé aplikace.

proč si vybrat právě nás?

Naše produkty exportujeme po celém světě

Vzhledem k velkovýrobě nabízíme jedinečné ceny

Disponujeme zásobami pro ty největší objednávky

Vznik firmy

Vznik firmy je datován do roku 1994, kdy byly na tuzemský trh dodávány objímky jednošroubové s pryžovou tlumící vložkou v průměrech od 1/8“ do 6/4“, objímky dvoušroubové v průměrech od 1/4“ do 6“ a pouze základní sortiment dalších prvků nutných pro kotvení uvedených objímek ke stěnám a stropům,
tj. konzole a nosníky, sestavy pro upevnění objímek ke konzolám a nosníkům, závitové tyče a šrouby KOMBI pro upevnění objímky přímo do zdi. Tento sortiment byl určen cíleně pro stavební a montážní firmy zabývající se odvětvím voda – topení – plyn a dodnes představuje nosnou část produkce firmy.

 

Druhy výrobků

V současné době mimo zaměření na již zmíněnou oblast voda – topení – plyn dodáváme také zavěšení pro vzduchotechniku, nerezový program a uložení pro ocelová potrubí dle ČSN a ON.

V oblasti vzduchotechniky nabízíme kompletní systém zavěšení pro obor chlazení a ventilace. Objímky pro ventilační potrubí v průměrech od 80 mm do 1250 mm a dle požadavků i větších průměrů jsou určeny pro kotvení vzduchotechnických potrubí kruhového průřezu, především tzv. spiro potrubí. Nabízíme také prvky pro upevnění čtyřhranného VZT potrubí, klimatizačních jednotek atp.

Nerezový program je určen pro upevnění potrubí v potravinářství, chemických a petrolejářských provozech a také např. při realizaci ČOV a myček. Základ tvoří opět objímka dvoušroubová  vyrobená z nerez oceli opatřená pryžovou tlumící vložkou nebo bez tlumící vložky a dále přídavný kotvící materiál z nerezi, tj. nosníky, konzole, závitové tyče, šrouby KOMBI, sestavy pro  pevnění objímek k nosníkům a konzolám a dále drobný spojovací materiál.

Ve výčtu našich výrobků nelze opomenout také uložení potrubí vyráběné dle ČSN a ON. Tato uložení jsou určena pro kotvení potrubí z oceli do DN 800. Výrobky jako třmeny z kruhové a ploché oceli, podpěry kluzné, stojany kotevní, závěsy pružinové nebo objímky se dvěmi, třemi a čtyřmi šrouby jsou odborné stavební veřejnosti dobře známy. Uplatnění tyto prvky nacházejí zejména při kotvení ocelového potrubí podléhajícímu dilataci vlivem změn teploty médií nebo vnějšího prostředí. Jedná se např. o horkovody a parovody, potrubí dálkového vytápění ložené v exteriéru atp.

nastartujte svou kariéru u nás!

kariéra
Kvalita prvků

Kvalita jednotlivých prvků závěsové techniky je neustále sledována, certifikované výrobky jsou podrobovány průběžné kontrole kvality a periodickému zkoušení mechanických vlastností.
Naše úsilí v této oblasti nám umožňuje poskytovat záruku 20 let na základní sortiment výrobků, tj. záruku na kotvící prvky po celou dobu jejich plánované životnosti.

Hlavní sídlo firmy i expediční sklad se nacházejí v Ostravě. Toto umístění považujeme za výhodné, protože nám umožňuje realizovat expedici v rámci České
i Slovenské republiky, což je naše hlavní teritorium působnosti, do 24 hodin. Své zákazníky si závěsový systém KOŇAŘÍK® nalezl ale už i v dalších zemích východní Evropy a v zemích EU. Jsme přesvědčeni, že naše výrobky si díky své vysoké kvalitě technologického zpracování ve spojení s příznivou cenovou politikou a pružným systémem distribuce a technické podpory své současné zákazníky udrží a najdou si cestu i k Vám.