Hmoždinka rámová se šroubem

POPIS PRODUKTU:

Vhodná pro příčně děrované cihly, podélně děrované cihly, dutinové tvárnice, vápenopískové děrované cihly, pórobeton (plynobeton), plnou pemzu, beton, lehčený beton, vápenopískové plné cihly, plné cihly, plné přepalované cihly, pemzové plné cihly, pemzové dutinové tvárnice, přírodní kámen a další stavební hmoty s nízkou pevností tlaku.

Oblasti použití:

Fasády (nosná konstrukce ze dřeva): kotvení latí, trámů a rámů, převážně na vnějších stěnách staveb.

Fasády (nosná konstrukce z kovu): kotvení kovových konzol, držáků, nosných drážek na vnějších stěnách staveb.

Střecha: kotvení latí, trámů a fošen, např. na krajích střechy.

Částečně stejné použití jako na fasádách.

Ocelová konstrukce: kotvení úhelníků, kolejnic, profilů, rámů na vnitřní a vnější straně.

Vnitřní stavba: kotvení latí, trámů, kovových úhelníků apod., zejména uvnitř stavby.

Okna kotvení úhelníků a profilů pro přímou montáž oken nebo nosné konstrukce.

Ostatní stavební díla: kotvení různých dřevěných, plastových a kovových částí jako konzol topných těles, závěsných skří něk, stěnových kabelových drážek, regálů, příchytek izolačních materiálů a kolejnic pro tepelně izolační systémy (WDVS).

Doporučené zatížení v tahu:

Beton:

1450 kg

Plná cihla:

1260 kg

Dutá cihla V4:

320 kg

Pórobeton:

350 kg

Obj. číslo  Název    Velikost  Průměr vrtáku  Délka  Minimální hloubka vrtu  Balení 
      (mm) D1 (mm) L (mm) L min. (mm) (ks)
80461080 Rámová hmoždinka FFs 10 × 80 mm s límcem + vrut 6hr. hex13/TORX 40   10 × 80 10 80 70 50
80461100 Rámová hmoždinka FFs 10 × 100 mm s límcem + vrut 6hr. hex13/TORX 40   10 × 100 10 100 70 25
80461120 Rámová hmoždinka FFs 10 × 120 mm s límcem + vrut 6hr. hex13/TORX 40   10 × 120 10 120 70 25
80461140 Rámová hmoždinka FFs 10 × 140 mm s límcem + vrut 6hr. hex13/TORX 40   10 × 140 10 140 70 25
80461160 Rámová hmoždinka FFs 10 × 160 mm s límcem + vrut 6hr. hex13/TORX 40   10 × 160 10 160 70 25
80461200 Rámová hmoždinka FFs 10 × 200 mm s límcem + vrut 6hr. hex13/TORX 40   10 × 200 10 200 70 25
80461240 Rámová hmoždinka FFs 10 × 240 mm s límcem + vrut 6hr. hex13/TORX 40   10 × 240 10 240 70 25
80461300 Rámová hmoždinka FFs 10 × 300 mm s límcem + vrut 6hr. hex13/TORX 40   10 × 300 10 300 70 25